Institucions de suport

EL SUPORT DE LES INSTITUCIONS AFAVOREIX EL DESENVOLUPAMENT I LA COHESIÓ

La cooperació entre territoris en matèria de migracions i desenvolupament suposa una oportunitat perquè les institucions tant locals com nacionals i internacionals puguin reconèixer la importància de les persones migrades a fer de ponts entre les diferents cultures i ajuden a crear un desenvolupament més horitzontal, harmònic i sostenible, fugint de les desiguals relacions entre donants i receptors.

Aquest foment de la participació de nous col·lectius en cooperació internacional pot tenir un efecte positiu tant al Sud en desenvolupament com al Nord en cohesió i inclusió social tant de les persones migrants com sobretot de les segones generacions.

Les institucions que donen suport a la Taula Catalana de Codesenvolupament són: