Publicacions

Informe SPS

Aquesta publicació ha estat elaborada per Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) a través de la Iniciativa Conjunta de Migració i Desenvolupament de l’ONU (ICMD), amb el suport de l’Agència Suïssa de Cooperació.

La ICMD és una iniciativa interinstitucional encapçalat pel PNUD en col·laboració amb l’Organització Internacional de Migracions (OIM), el CIF-OIT, l’ACNUR, l’UNFPA, l’UNITAR i l’ONU Dones.

En aquest sentit, el fet que la ICMD recopili les bones pràctiques i les lliçons apreses a les iniciatives per fomentar el suport mutu entre actores locals suposa una contribució al diàleg per promoure el paper fonamental de les autoritats locals a l’hora de gestionar la migració en el desenvolupament local. El fet que a l’informe es destaqui la tasca de Santa Perpètua Solidària suposa un fort aval al model català de codesenvolupament (pag 34 i 35) i un reconeixement a escala internacional. Enhorabona!