Publicacions

Publicacions pròpies

Des de la TAULA CATALANA DE CODESENVOLUPAMENT hem acordat impulsar una línia de publicacions que permeti mostrar les INICIATIVES DE CODESENVOLUPAMENT per tal de poder presentar programes exitosos i que així es puguin mostrar els seus resultats.

A través d’aquesta col·lecció, volem posar en valor aquesta modalitat de cooperació que suposa un model català de codesenvolupament que té trajectòria i característiques pròpies.

Les sistematitzacions suposen un mecanisme molt efectiu per internacionalitzar la identitat i l’especificitat de la cooperació catalana.

PUBLICACIons INTERNACIONALs