Jornades

Codesenvolupament,
instrument de canvi estructural

Jornada a Barcelona 25 de març 2017

Els projectes de codesenvolupament inicien un canvi estructural o econòmic   i acabaven propiciant un canvi polític i social, aquí radica la seva força.

Lloc

Espai Francesca Bonnemaison (c/ de Sant Pere Més Baix, 7 .BARCELONA)

Objectius

A la jornada la es presentà l’Associació Taula Catalana pel Codesenvolupament com a l’entitat de segon nivell que vàrem acordar de forma participativa dins les conclusions de l’anterior trobada:

 • Constituir la Taula Catalana de Codesenvolupament amb l’objectiu de ser un espai permanent de propostes per visualitzar, articular i enfortir les iniciatives de codesenvolupament a Catalunya.
 • Impulsar iniciatives de formació i enfortiment de capacitats.
 • Impulsar la visibilització de les iniciatives i la comunicació conjunta dels resultats (bloc d’iniciatives de codesenvolupament, impuls de la reacció amb mitjans de comunicació, incidència conjunta a les xarxes socials…).
 • Promoure la formulació i acompanyament dels projectes de codesenvolupament amb assessoria tècnica implicada i compromesa.

Resum de la jornada

Al llarg del dia, que va comptar amb l’assistència de prop d’un centenar de persones va ser inaugurada pel Director General de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya, Manel Vila.

Conferència marc: Davant dels nous paradigmes de migració i desenvolupament, el codesenvolupament  com a instrument de cooperació  ens és útil  per  la interacció entre actors del  Nord i del Sud  per incidir en les causes?  a càrrec de  Jara Henar Pi. Alianza por la Solidaridad  que va fer una excel·lent retrat de la problemàtica migratòria avui.

Amb la Taula d’experiències que va ser coordinada per Eva Ostergaard, professora del Departament de Ciències Polítiques de la UAB, vvàrem posar sobre la taula la possible relació que tenen o poden tenir els fills i filles dels immigrants amb els arrels dels seus pares,  per fomentar una cooperació basada en transferència de  competències i no d’assistència.

 • Fatima Dukure, KANGI i Bintou Mahanera (SPSolidaria). Proyecte Millora dels hàbits higiènic-sanitaris a Kerewane.
 • Amadou Makhatar GUEYE. President de la comissió de joventut de la CASC Projecte Senexellencia
 • Mari Drameh. President de la Associació Hatambinnira  Jike lemunnu. La esperança  dels joves africans. Olot .
 • Dialla Diarra, Fundadora de l’Associació Legki Yakaru. Proyecte Heal.

A la tarda la Jornada va gaudir d’una presentació de sistematitzacions d’experiència de codesenvolupament a càrrec de quatre entitats a càrrec de:

 • Sam Amadou Bocar. President Coordinadora d’Associacions Senegalesos a Catalunya (CASC). Projecte de la Fundació dels emigrants senegalesos.
 • Lidia Aymerich i Mussa Camara. Presidenta i Vocal SPSolidaria. Sistemàtica Guidimakha.
 • Erika Barrera. Asoc.Estudiantes Colombianos. Huertas de la Esperanza. Associació de Cooperació Internacional Castellar por Col
 • Mhamed Abdelouahed Allaoui. Participació ciutadana de las persones migrades en assumptes locals.

La Núria Camps va presentar publicació de la Sistematització del Guidimakha (Mauritània) a la que posteriorment se sumaran altres iniciatives com el Projecte de la Fundació dels emigrants senegalesos; la Participació ciutadana amaziga de las persones migrades en assumptes locals i els Huertos de la Esperanza de Castellar por Colòmbia

A la darrera taula de Debat, es va fer ressò de les potencialitats dels migrants com a agents transformadors al Sud i al Nord.

 • Sam Amadou Bocar. President Coordinadora d’Associacions Senegalesos a Catalunya (CASC). Projecte de la Fundació dels emigrants senegalesos.
 • Lidia Aymerich i Mussa Camara. Presidenta i Vocal SPSolidaria. Sistemàtica Guidimakha.
 • Erika Barrera. Asoc.Estudiantes Colombianos. Huertas de la Esperanza. Associació de Cooperació Internacional Castellar por Col
 • Mhamed Abdelouahed Allaoui. Participació ciutadana de las persones migrades en assumptes locals.

I finalment, es va presentar la Taula Catalana de Codesenvolupament, en mig d’un moment de reorientació de la cooperació catalana que enceta una nova etapa amb el Pla Director de cooperació al Desenvolupament (2015-2018) en que caldria treballar per incorporar els nous actors a la dinàmica dels drets. Per aquesta via, es donaria compliment a l’Estratègia de Codesenvolupament de la Generalitat de Catalunya que va ser aprovada el juliol de 2009 i en la qual es defineix com a Objectiu estratègic: Aprofitar el potencial de les migracions com a motor de desenvolupament humà sostenible als països socis, amb un paper actiu de les persones migrades que contribueixi a la integració social a Catalunya.

La cloenda hi van intervenir el Director de Cooperació de l’Ajuntament de Barcelona, David Llistar i l’adjunt al Secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania, Carles Macian que junt amb el president de la Taula Catalana de Codesenvolupament, Manel Llord van donar per clausurada la Jornada.